Στόχοι του έργου:

Το έργο καλείται sMart fArming with dRoneS (MARS) και στοχεύει στα εξής:

Ανάπτυξη εφαρμογών τηλεματικής παρακολούθησης/επιθεώρησης των αγροτικών καλλιεργειών σε πραγματικό χρόνο με την χρήση ΜΕΑ.

Διασύνδεση των γεωργικών πληροφοριών που συλλέγονται από ΜΕΑ σε Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ – Geographical Information System) και υποδομές νέφους για την άμεση πρόσβαση και επεξεργασία τους.

Έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωση των πρώιμων σταδίων ασθενειών σε δένδρα και φυτά για τη στοχευμένη θεραπεία και ταχύτερη επαναφορά των προσβεβλημένων ειδών με την χρήση σύγχρονων μεθόδων μηχανικής μάθησης και ΜΔ.

Ενοποίηση των υποσυστημάτων της αρχιτεκτονικής MARS σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα ελέγχου, διαχείρισης και ειδοποιήσεων με την χρήση φιλικών προς τον χρήστη εφαρμογών κινητής τηλεφωνίας.

Πιλοτικές Επιδείξεις του ολοκληρωμένου συστήματος γεωργικής προστασίας σε πραγματικές συνθήκες στον Συνεταιρισμό Βελβεντού (ΑΣΕΠΟΠ), σε καλλιέργειες οπωροφόρων και στον Αγροτικό Συνεταιρισμό Γρεβενών (ΑΣΓ), σε καλλιέργειες όσπριων, σιτηρών και καπνού.

Μείωση του κόστους παραγωγής και εποπτείας γεωργικών εκμεταλλεύσεων με την εφαρμογή και λειτουργία του προτεινόμενου ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης MARS.

Μείωση του όγκου εφαρμογής φυτοπροστατευτικών προϊόντων και προστασία του περιβάλλοντος.

Ενίσχυση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας (ΔΜ), στην οποία εντάσσονται οι καλλιέργειες του ΑΣΕΠΟΠ και του ΑΣΓ, ως πρότυπο εφαρμογής ΕΓ και ΓΑ.

©2024 MARS Team

elGreek

Log in with your credentials

Forgot your details?

Μετάβαση στο περιεχόμενο