Αναμενόμενα Αποτελέσματα:

Η πρόταση MARS, πλήρως προσανατολισμένη στις ανάγκες του γεωργικού τομέα, αποσκοπεί στην ενσωμάτωση ΤΠΕ στη γεωργική παραγωγική διαδικασία ώστε τα θετικά τους αποτελέσματα να είναι ορατά α) στις καλλιέργειες που εντάσσονται στην παρούσα δράση, β) σε εκείνες στις οποίες δύναται να επεκταθεί η εφαρμογή των παραγόμενων αποτελεσμάτων γ) στην εφαρμογή της Γεωργίας Ακριβείας, όπως αυτή περιγράφεται σε μελέτη για την Κοινή αγροτική πολιτική στην Ε.Ε. (IP/B/AGRI/IC/2013_153) και τελικά δ) στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών
γεωργικών προϊόντων.

Στις καλλιέργειες στις οποίες θα εφαρμοστεί η πρόταση MARS (κεράσια, φακή, ρεβύθια, καπνό, σιτηρά, ροδάκινα, νεκταρίνια, αμπέλια, μήλα και πατάτες) αναμένεται αύξηση της παραγωγής, μείωση του κόστους παραγωγής (μειωμένες και στοχευμένες επεμβάσεις για φυτοπροστασία και λίπανση), ταχύτερη αντιμετώπιση κινδύνων (ιοί, μύκητες και ασθένειες) που απειλούν τα δένδρα και τα φυτά, βελτίωση των γεωργικών προϊόντων (αποφυγή υπολειμμάτων γεωργικών φαρμάκων στα τρόφιμα) και προστασία του περιβάλλοντος. Η γνώση που θα παραχθεί μπορεί να θεωρηθεί για τις εμπλεκόμενες επιχειρήσεις, ως ένα στοιχείο του ενεργητικού τους (knowledge as an asset), δεδομένου ότι οι ΤΠΕ προσδίδουν οφέλη παραγωγικότητας και ανταγωνιστικότητας σε όλες τις επιχειρήσεις.

Σε δεύτερο επίπεδο, θα διερευνηθεί, μέσω ειδικού επιχειρηματικού πλάνου (Π.1.11) η δυνατότητα προσαρμογής και αξιοποίησης της μεθοδολογίας που θα αναπτυχθεί και σε άλλες καλλιέργειες, ενώ τα στοιχεία αριστείας του έργου αναμένεται να αποτελέσουν έναυσμα για περαιτέρω επιστημονική εξέλιξη σε μελλοντικές ερευνητικές προτάσεις. Σε τρίτο επίπεδο, επιτυγχάνεται η εναρμόνιση των διαδικασιών που ακολουθούνται στην Ελληνική γεωργική παραγωγή με εκείνες που προβλέπει η Κοινή Αγροτική πολιτική στην Ε.Ε. γα την εφαρμογή της Έξυπνης Γεωργίας και Γεωργίας Ακριβείας. Αθροιστικά, τα αποτελέσματα αυτά οδηγούν, σε σημαντικά πολλαπλασιαστικά αποτελέσματα για την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών γεωργικών προϊόντων, την οικονομία, την ευημερία και την απασχόληση

Πλατφόρμα και κινητή εφαρμογή MARS:

Δείκτες Βλάστησης

Optimized Soil Adjusted Vegetation Index (OSAVI)

Drag

Normalized Difference Vegetation Index (NDVI)

Drag

Normalized Difference Red Edge index (NDRE)

Drag

©2024 MARS Team

elGreek

Log in with your credentials

Forgot your details?

Μετάβαση στο περιεχόμενο