Συνεργάτες

Λίγα λόγια για το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας:

Το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας (ΠΔΜ) και συγκεκριμένα το Εργαστήριο Διαδικτύου των Πραγμάτων (Laboratory of Internet of Things and Applications – LITA) του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου. Η αποστολή του εργαστηρίου είναι να διεξάγει διεπιστημονική έρευνα στην τεχνολογία του Διαδικτύου των Πραγμάτων (ΔτΠ) δίνοντας έμφαση σε “ευφυή” συστήματα που αναπτύσσονται για την παρακολούθηση, τον έλεγχο, τη διαχείριση και την ασφάλεια κρίσιμων υποδομών.

Οι τομείς εφαρμογών του εργαστηρίου περιλαμβάνουν τεχνολογίες, συστήματα και εφαρμογές υψηλής πολυπλοκότητας και μεγάλης κλίμακας όπως είναι τα Συστήματα Έξυπνης Καλλιέργειας, τα Έξυπνα Δίκτυα Ενέργειας, οι εφαρμογές ΔτΠ σε δίκτυα 5G, η Διαχείριση Δεδομένων Μεγάλου Όγκου, τα Ασύρματα Δίκτυα Αισθητήρων, η Ασφάλεια στο ΔτΠ, τα Μη Επανδρωμένα Αεροσκάφη, το Έξυπνο Σπίτι και οι Έξυπνες Πόλεις.

Λίγα λόγια για το Πολυτεχνείο Κρήτης:

Στην ομάδα έργου του ΕΛΚΕ/ΠΚ συμμετέχει το Εργαστήριο Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος και Εικόνας (Display Lab) – ΗΜΜΥ με Διευθυντή τον καθηγητή Μιχάλη Ζερβάκη. Το Εργαστήριο υποστηρίζει το εκπαιδευτικό μέρος των προπτυχιακών μαθημάτων ‘Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος’, ‘Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας’, ‘Μηχανική Όραση’ και του μεταπτυχιακού μαθήματος ‘Αναγνώριση Προτύπων’ της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Η/Υ του Πολυτεχνείου Κρήτης. Το ερευνητικό ενδιαφέρον στο Display lab κινείται γύρω από τους επιμέρους τομείς της Ψηφιακής Επεξεργασίας Σήματος (Fourier transform, z transform, filters, sampling, etc), της Ψηφιακής Επεξεργασίας Εικόνας (mathematical description of digital images, representation of color, reconstruction of image with algebraic and stochastic methods, filters, compression) και της Αναγνώρισης Προτύπων (clustering, classification, neural systems). Το εργαστήριο, μέσω του καθηγητή Μ. Ζερβάκη, έχει συμμετάσχει και συνεργαστεί αδιάκοπα από το 1997, είτε ως συντονιστής ή ως εταίρος, με πολλούς εθνικούς και διεθνείς, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στα πλαίσια ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων με αντικείμενα στους τομείς της επεξεργασίας σήματος και εικόνας, στα τηλεπικοινωνιακά συστήματα, σε εφαρμογές επιτήρησης (surveillance) και παρακολούθησης περιβαλλοντικών φαινομένων (environmental monitoring), στην επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων με μοντέρνες στοχαστικές τεχνικές και τεχνικές μηχανικής μάθησης.

Λίγα λόγια για την AgroSense:

Η AgroSense είναι μια σχετικά νέα αλλά πρωτοπόρος εταιρία στην ανάπτυξη και παροχή τεχνολογικά προηγμένων, καινοτόμων λύσεων ασύρματων δικτύων αισθητήρων (ΙοΤ) με έμφαση σε εφαρμογές Αγροδιατροφής και ειδικότερα γεωργία ακριβείας και παρακολούθηση προϊόντων διατροφής.

Διαθέτει τεκμηριωμένα σημαντική εμπειρία στην υλοποίηση και παροχή καινοτόμων λύσεων απομακρυσμένης διαχείρισης δεδομένων σχετιζόμενων με τη γεωργία (ενδεικτικά γεωπονικών, μετεωρολογικών, περιβάλλοντος, εδάφους). Συνεργάζεται με ιδιωτικούς και δημόσιους Φορείς (ενδεικτικά Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, Αγροτικοί Συνεταιρισμοί).

Η AGROSENSE δημιουργήθηκε το 2014 με όραμα την αξιοποίηση, ενίσχυση και προώθηση της διεθνούς τάσης για χρήση υπερσύγχρονων τεχνολογιών τηλεμετρίας στον Αγροδιατροφικό τομέα και ειδικότερα στη γεωργία ακριβείας. Χάρη στους αλγορίθμους που έχει αναπτύξει και οι οποίοι προστατεύονται με πατέντες, προσφέρει ανταγωνιστικά προϊόντα δικής της υλοποίησης, διαθέτοντας ένα ισχυρό πλεονέκτημα τεχνογνωσίας.

Λίγα λόγια για τη GeoSense:

Η GeoSense ιδρύθηκε το 2002 και μέσω ενός δικτύου έμπειρων συνεργατών, συμβούλων και ειδικών επιστημόνων, δραστηριοποιείται στην εμπορία μη επανδρωμένων συστημάτων UAV/UAS (Drones), ρομποτικών συστημάτων, Δεκτών GPS/GNSS, Τοπογραφικού & Μετρητικού Εξοπλισμού, Laser Σαρωτών, Γεωραντάρ, Θερμικών καμερών, εξειδικευμένου Tεχνικού Λογισμικού και γενικότερα εφαρμογών και λύσεων του αντικειμένου της Γεωπληροφορικής. Επίσης παρέχει τεχνική – επιστημονική υποστήριξη και εξειδικευμένες υπηρεσίες σε πάσης φύσεως μελέτες & έργα που σχετίζονται με όλα τα παραπάνω αντικείμενα, ενώ μέσω του τμήματος Έρευνας και Τεχνολογίας εξελίσσονται και αναπτύσσονται εφαρμογές και εργαλεία σε όλα τα παραπάνω αντικείμενα.

Το ανθρώπινο δυναμικό της εταιρίας αποτελείται από άτομα με βαθιά γνώση του αντικειμένου, έχοντας μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών και πολυετή εμπειρία, καθώς και από ειδικούς συνεργάτες σε αντικείμενα προγραμματισμού, τηλεματικής, GIS και Γεωπληροφορικής. Επιπλέον, η εταιρία έχει συνάψει συνεργασίες με ελληνικές & ξένες εταιρίες για την ολοκλήρωση της γκάμας των προϊόντων της.

Η εταιρεία διαθέτει και λειτουργεί δύο ηλεκτρονικά καταστήματα, το e-GEOSENSE, στην διεύθυνση www.e-geosense.gr και το MADCOW, στην διεύθυνση www.madcow.gr όπου όλες οι συναλλαγές είναι συμμορφωμένες με το παγκόσμιο προτυπο για την προστασία της πληροφορίας των καταναλωτών και καλύπτονται από τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές ασφαλείας.

Η GeoSense είναι πιστοποιημένη και εφαρμόζει σύστημα διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2015 & EN 14001:2015

Λίγα λόγια για τον ΑΣΕΠΟΠ Βελβεντού:

Ο ΑΣΕΠΟΠ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ κατέχει Γεωτεχνικό τμήμα το οποίο θα μπορεί να υποστηρίζει πλήρως της ανάγκες του έργου σε θέματα Γεωπονικής φύσεως με άμεση επίλυση των οποιονδήποτε προβλημάτων ενδεχομένως θα προκύψουν στην καλλιέργεια και θα εντοπισθούν μέσα από το υπάρχων εκπαιδευτικό έργο.

Λίγα λόγια για τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Γρεβενών:

O Αγροτικός Συνεταιρισμός Γρεβενών αναπτύσσει δραστηριότητες με τις οποίες καλύπτει ολόκληρο το φάσμα της παραγωγής οποιουδήποτε φυτού ή αγροτικού προϊόντος, μεταποίησης και εμπορίας των αγροτικών καταναλωτικών, κτηνοτροφικών προϊόντων, προμήθειας και εμπορίας γεωργικών εφοδίων, καθώς και της κατασκευής, προμήθειας και εμπορίας μέσω αγροτικής παραγωγής και της παροχής υπηρεσιών. Επίσης παρέχει υπηρεσίες σε κτηνοτρόφους για προγράμματα γενετικής βελτίωσης ζώων, για προγράμματα διατήρησης και διάσωσης αυτοχθόνων φυλών, υπηρεσίες στήριξης- ενημέρωσης των κτηνοτρόφων καθώς και διάδοσης των φυλών αγροτικών ζώων. Έχει συμμετάσχει για 3 χρόνια σε ερευνητικό πρόγραμμα σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας και την Νομαρχία για την Καλλιέργεια της Στέβιας και τις προοπτικές εξέλιξής της στην περιοχή μας. Το έτος 2010 κατασκευάστηκε και πειραματικός αγρός στα Γρεβενά για την προσαρμοστικότητα της Κινόα. Ο Συνεταιρισμός επέλεξε αγρούς και παραγωγούς ενώ ο Γεωπόνος του Συνεταιρισμού είχε την επίβλεψη, έκανε τη συλλογή των δειγμάτων και συνεργάστηκε στην διεξαγωγή συμπερασμάτων.

Επίσης, ο Συνεταιρισμός συμμετείχε στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής» του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στον Άξονα 2, Μέτρο 214, Δράση 3.4 «Διατήρηση γενετικών πόρων στην κτηνοτροφία» με το έργο «Συλλογή – τήρηση στοιχείων γενεαλογίας των ζώων και καθιέρωση – διατήρηση γενεαλογικών βιβλίων και μητρώων της Ελληνικής φυλής Ίππων Πίνδου».

©2024 MARS Team

elGreek

Log in with your credentials

Forgot your details?

Μετάβαση στο περιεχόμενο