Παραδοτέα Έργου

Παραδοτέο 1.7: Ετήσια Αναφορά MARS

Το Παραδοτέο 1.7 περιλαμβάνει την ετήσια αναφορά πεπραγμένων του MARS.

Μπορείτε να δείτε το παραδοτεό εδώ.

Παραδοτέο 1.11: Ανάλυση Αγοράς και Πλάνο Εμπορικής Αξιοποίησης

Στόχος του Παραδοτέου 1.11 είναι η παρουσίαση των δράσεων για την κατανόηση της γεωργικής αγοράς στην Ελλάδα, η ανάλυση των παραγόντων που θα επηρεάσει το MARS και η παρουσίαση του επιχειρηματικού πλάνου αξιοποίησης των αποτελεσμάτων.

Μπορείτε να δείτε το παραδοτεό εδώ.

Παραδοτέο 2.1: Μέθοδοι Χαρτογράφησης Περιβάλλοντος

Το Παραδοτέο 2.1 περιλαμβάνει την αξιολόγηση των μεθόδων χαρτογράφησης του περιβάλλοντος για τον καθορισμό και υλοποίηση της προτεινόμενης μεθόδου.

Μπορείτε να δείτε το παραδοτεό εδώ.

Παραδοτέο 2.2: Τεχνικές Παραγωγής 3D Μοντέλων Εδάφους

Το Παραδοτέο 2.2 αφορά στην αξιολόγηση των τεχνικών παραγωγής τρισδιάστατων μοντέλων εδάφους με στόχο την παρακολούθηση της ανάπτυξης των καλλιεργειών και την ανίχνευση πιθανών ασθενειών.

Μπορείτε να δείτε το παραδοτεό εδώ.

©2021 MARS Team

Μεγέθυνση Γραμματοσειράς
Αντίθεση

Log in with your credentials

Forgot your details?