Παραδοτέα Έργου

Παραδοτέο 1.1: Ανάλυση Απαιτήσεων Φυτοπροστασίας και Δενδροπροστασίας

Το Παραδοτέο 1.1 περιλαμβάνει την ανάλυση απαιτήσεων φυτοπροστασίας και δενδροπροστασίας

Παραδοτέο 1.2: Τεχνικές Απαιτήσεις στο Λογισμικό και στο Υλικό των ΜΕΑ

Το Παραδοτέο 1.2 περιλαμβάνει τις τεχνικές απαιτήσεις λογισμικού και υλικού των ΜΕΑ

Παραδοτέο 1.3: Τεχνική αναφορά της αρχιτεκτονικής MARS και οδηγός απαιτήσεων πειραμάτων

Το Παραδοτέο 1.3 περιλαμβάνει την τεχνική αναφορά της αρχιτεκτονικής MARS και οδηγός απαιτήσεων πειραμάτων.

Παραδοτέο 1.4: Πλάνο Τεχνικής και Διοικητικής Διαχείρισης και Διαχείρισης Ρίσκου

Το Παραδοτέο 1.4 περιλαμβάνει το πλάνο τεχνικής και διοικητικής διαχείρισης και διαχείρισης ρίσκου.

Παραδοτέο 1.5: Αναφορά Αξιολόγησης από Εσωτερικούς Συνεργάτες

Το Παραδοτέο 1.5 περιλαμβάνει την αναφορά αξιολόγησης από εσωτερικούς συνεργάτες.

Παραδοτέο 1.6: Ιστοσελίδα MARS

Το Παραδοτέο 1.6 περιλαμβάνει την ιστοσελίδα MARS.

Παραδοτέο 1.7: Ετήσια Αναφορά MARS

Το Παραδοτέο 1.7 περιλαμβάνει την ετήσια αναφορά πεπραγμένων του MARS.

Μπορείτε να δείτε το παραδοτεό εδώ.

Παραδοτέο 1.11: Ανάλυση Αγοράς και Πλάνο Εμπορικής Αξιοποίησης

Στόχος του Παραδοτέου 1.11 είναι η παρουσίαση των δράσεων για την κατανόηση της γεωργικής αγοράς στην Ελλάδα, η ανάλυση των παραγόντων που θα επηρεάσει το MARS και η παρουσίαση του επιχειρηματικού πλάνου αξιοποίησης των αποτελεσμάτων.

Μπορείτε να δείτε το παραδοτεό εδώ.

Παραδοτέο 2.1: Μέθοδοι Χαρτογράφησης Περιβάλλοντος

Το Παραδοτέο 2.1 περιλαμβάνει την αξιολόγηση των μεθόδων χαρτογράφησης του περιβάλλοντος για τον καθορισμό και υλοποίηση της προτεινόμενης μεθόδου.

Μπορείτε να δείτε το παραδοτεό εδώ.

Παραδοτέο 2.2: Τεχνικές Παραγωγής 3D Μοντέλων Εδάφους

Το Παραδοτέο 2.2 αφορά στην αξιολόγηση των τεχνικών παραγωγής τρισδιάστατων μοντέλων εδάφους με στόχο την παρακολούθηση της ανάπτυξης των καλλιεργειών και την ανίχνευση πιθανών ασθενειών.

Μπορείτε να δείτε το παραδοτεό εδώ.

©2022 MARS Team

Μεγέθυνση Γραμματοσειράς
Αντίθεση

Log in with your credentials

Forgot your details?